Bolfo spray 250 ml

Prevencia proti kliešťom, blchám, všiam a švolom na psoch a mačkách ako aj v ich okolí. Veterinárny prípravok sa môže používať aj na mladé zvieratá.

Viac detailov

Doručenie do 3-4 dní

9,74 €

24 mesiacov

  |  Kód produktu: OBC000044

Pridať do zoznamu želaní

Detailné informácie o produkte

Spôsob použitia                :   Zvieratá striekať proti srsti počas niekoľkých sekúnd. Okolie zvieraťa, kde sa predpokladá výskyt ektoparazitov, striekať plošne niekoľko sekúnd zo vzdialenosti 50 cm. Opakovane 1 – 2 krát týždenne. Upozornenie                     :   Počas aplikácie nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte kontaktu s kožou, očami a oblečením. Tento veterinárny prípravok obsahuje karbamáty (propoxur). V prípade toxických symptómov vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. V prípade náhodného poliatia kože, umyte postihnuté miesto okamžite mydlom a vodou. V prípade náhodného zasiahnutia očí dôkladne vypláchnite oči väčším množstvom vody. Po aplikácii si vyzlečte zasiahnuté šaty, dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou. Veterinárny prípravok neinhalujte. Veterinárny prípravok aplikujte len v dobre vetraných priestoroch. Nesprejujte proti vetru. Počas aplikácie sa vyhnite expozícii iných jedincov. Osoby so známou precitlivenosťou na propoxur alebo na niektorú pomocnú látku by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym prípravkom. Veterinárny prípravok by nemali aplikovať tehotné ženy, najmä v treťom trimestri. Deti by sa mali vyvarovať bezprostrednému kontaktu s čerstvo ošetrenými zvieratami, pokiaľ im nevyschne srsť.                                                     Vo veľmi vzácnych prípadoch sa u niektorých zvierat po aplikácii veterinárneho prípravku môže vyskytnúť mierne svrbenie alebo začervenanie kože. Veľmi vzácne sa po požití veterinárneho prípravku môžu objaviť príznaky ako zvracanie, hnačka alebo slinenie. Nepoužívajte v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú pomocnú látku.                                                     Neaplikovať pri poškodení kože, v rekonvalescencii a v chorobe. Nepoužívajte u zvierat s mechanickým upchatím tráviaceho alebo močového systému, bronchiálnou astmou a kardiovaskulárnymi chorobami, pretože karbamáty môžu vyvolať kontrakciu hladkých svalov. Nepoužívajte u šteniat do veku 3 mesiacov.

Recenzie
Napíšte svoju recenziu
Bolfo spray 250 ml

Bolfo spray 250 ml

Prevencia proti kliešťom, blchám, všiam a švolom na psoch a mačkách ako aj v ich okolí. Veterinárny prípravok sa môže používať aj na mladé zvieratá.