Prevádzkovateľ internetového obchodu je - TopDog, s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
TopDog, s.r.o.

Novozámocká 155
Slovenská republika

Prevádzka:

Novozámocká 155, 949 01 Nitra

tel.: +421 907 208 458
email: info@najzoo.sk

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.
Č.účtu/kód: 4026190648/7500
IBAN: SK5675000000004026190648
SWIFT: CEKOSKBX


IČO:51 894 840
Spoločnosť nie je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170 Zodpovedný vedúci
Kontakt: info@najzoo.sk

Spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 46343/N

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok: 08:00 - 17:00 hod.) na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár