Odstúpenie od zmluvy

V prípade ak chcete reklamovať tovar, použite prosím priložený reklamačný formulár. Formulár je len orientačný a nemusí sa jednať presne o dole uvedené tlačivo, slúži len ako informácia, ktoré údaje sú pri vybavené vašej reklamácie nutné.

Formulár nám môžete doručiť elektronicky, alebo klasickou poštou. V prípade vrátenia tovaru bez uvedenia dôvodu, musí byť formulár doručený do 14 dní od objednávky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)